App Development

  • LAMP / WAMP / MAMP
  • NodeJS (client & server side)
  • Javascript Frameworks (Backbone, Sails, Require)
  • PHP Frameworks (CakePHP, Zend, Laravel)
  • WordPress
  • Drupal